Reglement

Reglementering lijkt op het eerste zicht streng en afstandelijk, maar om misverstanden te voorkomen, is het nodig dat er een paar afspraken worden gemaakt.

Inschrijvingen

 • Gratis proefles. Voor aanvang van de tweede les dient het cursusgeld betaald te worden.
 • Betaling van een inschrijving kan enkel via overschrijving. U kan gevraagd worden een betalingsbewijs mee te brengen bij aanvang van de volgende les.
 • De inschrijver dient het huisreglement in acht te nemen.
 • Het betaalde cursusgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd of gerecupereerd worden (ook niet gedeeltelijk).
 • Verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) is in het cursusgeld inbegrepen.
 • Een cursus gaat pas door wanneer er minstens 10 inschrijvingen zijn.

Lessen

 • Vanaf de leeftijd van 10 jaar worden de dansers door de docenten ingedeeld in niveaugroepen op basis van opgedane kennis, motivatie en vorderingen. Deze aanbeveling is bindend. Dit wil zeggen dat er niemand wordt toegelaten tot een cursus met een hoger niveau dan het aanbevolen niveau. De dansers kunnen bij de docenten uitleg bekomen over de evaluatiecriteria die voor elk niveau gehanteerd worden.
 • De lessen beginnen stipt, laatkomers kunnen de les ontzegd worden.
 • Geen GSM of ander multimedia gebruik tijdens de les.
 • Rookverbod op de volledige campus “Ter Groene Poorte”.
 • Toeschouwers worden niet in de zaal toegelaten tijdens de lessen.
 • Bij het maken van filmopnames wordt de lesgever op voorhand ingelicht en wordt er besproken of dit al dan niet kan.
 • Tijdens de lessen kunnen de ouders niet in de zaal aanwezig zijn. De laatste 5 minuten van de les, kunnen ouders uitgenodigd worden om even te kijken.

Kledij

 • Danskledij is verplicht (geen jeans, rokjes of kleedjes).
 • Alle dansers zijn verplicht aangepast en proper dansschoeisel in de studio te dragen (extra meebrengen).
 • Gelieve de docent(e) te raadplegen vóór het aankopen van kleding en schoeisel.
 • Indien u lang haar heeft, gelieve het vast te maken.
 • Juwelen, horloges en andere accessoires worden niet toegestaan om beschadiging en verlies te vermijden.

Algemeen

 • Studio Credo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal. Breng best geen waardevolle voorwerpen mee naar de les, zorg ervoor dat kledij veilig is opgeborgen.
 • Personen kunnen geweigerd worden indien zij het imago van de dansschool schaden.
 • De docenten hebben het recht elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag, de toegang tot de lessen te ontzeggen.
 • Dansschool Studio Credo behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen.
 • Leden van van Studio Credo gaan ermee akkoord dat foto’s en video’s van danslessen en dansactiviteiten kunnen gepubliceerd worden in de Facebook-groep van de dansschool, op de website en op flyers, posters en andere vormen van publiciteit.
 • Wanneer door overmacht de lessen niet kunnen plaatsvinden op de voorziene locatie, kan Studio Credo beslissen om over te schakelen op online lessen om de continuïteit te verzekeren. Deze online lessen zijn een volwaardige vervanging en kunnen geen aanleiding vormen tot terugvordering van cursusgeld.
 • Bij inschrijving verklaart ieder lid akkoord te gaan met bovenstaand reglement.