Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Hieronder vind je de bepalingen i.v.m. betalingen en annulering van inschrijving of aankoop door de ingeschrevene of aankoper zelf. Deze zijn onderverdeeld in een bepaling voor cursussen en kampen enerzijds en een bepaling voor ticketverkoop anderzijds.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden cursussen en kampen

Via de website van Studio Credo (www.studiocredo.be) worden de inschrijvingen voor cursussen en kampen geregeld. De verwerking van jouw betaling gebeurt ofwel via rechtstreekse overschrijving naar de rekening van Studio Credo vzw ofwel via een externe instantie (Mollie).

A.    Definitieve inschrijving

Een aankoop is definitief na bevestiging van de online betaling of na ontvangst van de betaling via overschrijving.

B.    Annuleringsvoorwaarden

1.    Wijze van annuleren

2.    Kosteloos annuleren

  • Annuleren kan kosteloos vanaf de dag van de inschrijving tot 14 dagen voor de start van de cursus of het kamp.

3.    Terugbetaling mits 10 euro administratiekosten

  • Bij annulering van de inschrijving minder dan 14 dagen voor de start van de activiteit worden er 10 euro administratiekosten aangerekend. Het resterende bedrag wordt teruggestort.

4.    Geen terugbetaling

  • Bij annulering van de activiteit binnen de 14 dagen voor de start van de activiteit (startdag niet inbegrepen) is er geen terugbetaling mogelijk.
  • Uitzondering hierop kan enkel bij ziekte mét doktersattest (zie 5.)

5.    Terugbetaling in geval van ziekte

  • Er is een terugbetaling pro rata van de gemiste activiteiten vanaf de datum van melding, mits meer dan de helft van de duur van de activiteit afwezigheid en mits het ontvangen van ziektebriefje binnen de week na melding. Directe melding bij het bestuur is noodzakelijk, niet bij de lesgever zelf.

C.    Teruggave betaling

De teruggave van middelen gebeurt standaard via overschrijving.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden tickets

Aankoop van tickets voor onze voorstellingen gebeurt via tickets.studiocredo.be. De verwerking van jouw betaling gebeurt ofwel via rechtstreekse overschrijving naar de rekening van Studio Credo vzw ofwel via een externe instantie (Mollie).

A.    Definitieve aankoop

Een aankoop is definitief na bevestiging van de online betaling of na ontvangst van de betaling via overschrijving.

B.    Annuleringsvoorwaarden

1.    Wijze van annuleren

2.    Kosteloos annuleren

  • Annuleren kan kosteloos vanaf de dag van de aankoop tot 14 dagen voor de start van de voorstelling.

3.    Terugbetaling mits 5 euro administratiekosten

  • Bij annulering van de aankoop minder dan 14 dagen voor de start van de voorstelling worden er 5 euro administratiekosten aangerekend. Het resterende bedrag wordt teruggestort.

4.    Geen terugbetaling

  • Bij annulering van de aankoop binnen de 14 dagen voor de start van de voorstelling is er geen terugbetaling mogelijk.

C.    Teruggave betaling

De teruggave van middelen gebeurt standaard via overschrijving.