Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen op onze website, hoe wij deze gegevens gebruiken en beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van je persoonsgegevens.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je jezelf of je je zoon/dochter inschrijft voor een cursus of kamp zal Studio Credo vzw bepaalde persoonsgegevens vragen. Studio Credo vzw zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Jij geeft de garantie dat de gegevens die je aan Studio Credo vzw meedeelt jou toebehoren of dat je de toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen. Studio Credo vzw kan jou de toegang tot de website ontzeggen wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Studio Credo vzw verwerkt jouw gegevens om jou te contacteren in verband met jouw inschrijving voor een cursus of kamp, jou te informeren over andere kampen en diensten en voor het verbeteren van ons aanbod. Je wordt enkel op de hoogte gehouden van de kampen en diensten waarvoor je je hebt ingeschreven.

Studio Credo vzw beschermt jouw gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Studio Credo vzw bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving vijf jaar voor de administratieve verwerking: fiscale attesten, subsidierapportage Vlaamse en lokale overheid, beheer van facturatie en bevestiging voor de mutualiteit. Studio Credo vzw bewaart de medische gegevens, eigen aan een inschrijving, slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed verloop van cursussen en kampen. Binnen een tijdsspanne van één jaar na afloop van de cursus of het kamp worden deze gegevens verwijderd.

Studio Credo vzw kan anonieme gegevens verzamelen (browerstype, IP adres, besturingsprogramma …) om de kwaliteit en vindbaarheid van haar website te verbeteren.

Alle persoonlijke gegevens kan je opvragen, laten wijzigen en desgewenst laten verwijderen via een email naar privacy@studiocredo.be. Heb je nog andere vragen betreffende jouw gegevens, geef ons dan een seintje via privacy@studiocredo.be.