Cursussen en prijzen

Wat bieden wij aan?

Studio Credo biedt een multidisciplinaire en gevarieerde dansopleiding aan, gebaseerd op basistechnieken uit jazzdans. Deze opleiding staat open voor enthousiaste dansers vanaf 4 jaar. Gemotiveerde dansers die meerdere cursussen willen volgen, komen in aanmerking voor de opleidingsgroepen.

De lessen lopen van september tot juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De duur van de lessen is afhankelijk van de groep (zie lesrooster). De cursussen die op een weekdag vallen bestaan uit 30 lessen, die cursussen op zaterdag uit 25 lessen.

Basiscursussen

Onze cursussen worden opgesplitst volgens leeftijdsgroepen, gebaseerd op de geboortedatum (kalenderleeftijd). Je kan betalen voor een volledig seizoen of per semester. Het 1ste semester loopt van september tot en met december, het 2de semester van januari tot en met mei. Opgelet, instappen in het 2de semester is slechts beperkt mogelijk. Voor verdere info, mail naar info@studiocredo.be.

Geboortejaar Leeftijd Groep Niveau Prijs
volledig jaar
Prijs
1ste semester
Prijs
2de semester
2019 4 jaar Credo 2de kleuter €140 €70 €85
2018 5 jaar Credo 3de kleuter €140 €70 €85
2017 6 jaar Credo 1A €190 €90 €115
2016 7 jaar Credo 1B €190 €90 €115
2015 8 jaar Credo 2A €190 €90 €115
2014 9 jaar Credo 2B €225 €105 €135
2012 – 2013 10 – 11 jaar Credo 3A/B beginner / intermediate €285 €135 €165
2012 – 2013 10 – 11 jaar Credo 3B/C intermediate / advanced €285 €135 €165
≤ 2011 +12 jaar Credo 4A beginner €285 €135 €165
≤ 2012 +12 jaar Credo 4B intermediate €285 €135 €165
≤ 2011 +12 jaar Credo 4C advanced €285 €135 €165
≤ 2008 +15 jaar Credo 5B intermediate €285 €135 €165
≤ 2008 +15 jaar Credo 5C advanced €340 €155 €200
≤ 2006 +17 jaar Credo 6A beginner €285 €135 €165
≤ 2006 +17 jaar Credo 6B intermediate €340 €155 €200
≤ 2006 +17 jaar Credo 6C advanced €340 €155 €200

Extra Cursussen

Naast de basislessen waarbij we uitgaan van de basistechnieken van jazz dans, biedt Studio Credo nog een aantal extra lessen aan. Jongeren en volwassenen kunnen deze volgen om zich te verdiepen in de verschillende facetten of stijlen van dans. Improvisatie en techniek zijn voor iedereen toegankelijk. De cursus hiphop is enkel te volgen in combinatie met één basiscursus.

Geboortejaar Leeftijd Groep Niveau Prijs
volledig jaar
Prijs
1ste semester
Prijs
2de semester
2009 – 2015 8 – 14 jaar C-Aksent €225 €105 €135
2012 – 2014 9 – 11 jaar Hiphop Kids €225 €105 €135
2009 – 2012 11 – 14 jaar Impro Training A €190 €90 €115
≤ 2011 +12 jaar Hiphop A beginner €285 €135 €165
≤ 2011 +12 jaar Hiphop B intermediate €285 €135 €165
≤ 2009 +14 jaar Techniek B intermediate €285 €135 €165
2006 – 2009 14 – 17 jaar Techniek C advanced €285 €135 €165
≤ 2009 +14 jaar Impro Training B €235 €110 €140
≤ 2009 +14 jaar Hiphop C advanced €285 €135 €165
≤ 2009 +14 jaar Ayumi met motivatiebrief pakketprijs
≤ 2006 +17 jaar Impro Training C €285 €135 €165
≤ 2006 +17 jaar Techniek C+ advanced €340 €155 €200
≤ 2006 +17 jaar Imani met motivatiebrief pakketprijs

Hoe word ik lid?

Door je in te schrijven voor minstens één cursus. Door het betalen van het verschuldigde bedrag wordt het lidmaatschap effectief. In het cursusgeld is de verzekering inbegrepen (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). Ieder lid is verzekerd vanaf de tweede les, indien Studio Credo het cursus- en lidgeld heeft ontvangen. Door je in te schrijven, verklaar je akkoord te zijn met het reglement.

Bij inschrijving voor meerdere cursussen voor een volledig jaar geven wij gezinskorting, deze korting wordt steeds berekend voor het totaal aantal cursussen van alle leden binnen het gezin (op hetzelfde adres) en is enkel geldig bij inschrijving voor een volledig jaar

  • indien je 2 cursussen kiest 5%
  • indien je 3 cursussen kiest 10%
  • indien je 4 of meer cursussen kiest 15%

Deze korting geldt niet voor de opleidingsgroepen Ayumi en Imani (hiervoor geldt de pakketprijs).

Betaling dient te gebeuren uiterlijk vóór de aanvang van de tweede les. Betaling kan enkel via een overschrijving op rekening nr. IBAN BE27 7512 0260 7273 (BIC AXABBE22) met vermelding “naam danser en cursus”.

Niveaugroepen

Vanaf de leeftijd van 10 jaar worden de dansers door de docenten ingedeeld in niveaugroepen op basis van opgedane kennis, motivatie en vorderingen. Deze aanbeveling is bindend. Dit wil zeggen dat er niemand wordt toegelaten tot een cursus met een hoger niveau dan het aanbevolen niveau. De dansers kunnen bij de docenten uitleg bekomen over de evaluatiecriteria die voor elk niveau gehanteerd worden. Het is een weloverwogen beslissing van de verschillende gediplomeerde docenten die gebaseerd is op het individueel groeiproces van de danser.

Onze basiscursussen zijn ingedeeld in verschillende groepen. Dit volgens leeftijd en niveau om de kwaliteit binnen de lessen te garanderen en iedereen te laten groeien volgens zijn tempo en mogelijkheden. Kinderen uit het basisonderwijs t.e.m. 9 jaar worden ingedeeld volgens leeftijd (cursussen kleuters t.e.m. Credo 2B). Hier wordt geen onderscheid gemaakt in niveaus. Vanaf de leeftijd van 10 jaar (Credo 3 tem Credo 6) worden de basiscursussen ingedeeld volgens leeftijd én niveau. De indeling in niveaus wordt ook geëvalueerd per dansstijl. Zo kan eenzelfde danser bijvoorbeeld niveau C hebben binnen jazz en niveau A binnen hiphop. Indien er bij aanvang van het nieuwe seizoen gemerkt wordt door de betrokken docent dat er een aanpassing dient te gebeuren, zal de danser tijdens de eerste lessen alsnog verwezen worden naar de juiste niveaugroep. Indien je graag verder danst met vriendinnen dan kan dit door samen eventueel te kiezen voor een lager niveau indien er uiteraard plaats is en de lessen hierdoor niet verstoord worden doordat één van beide niet genoeg wordt uitgedaagd in de les en daardoor de anderen stoort. Ook nieuwe leden of oud-leden die opnieuw wensen in te schrijven worden tijdens de eerste lessen geëvalueerd op hun vaardigheden en naar de juiste groep doorverwezen.

Wij hanteren volgende richtlijnen aan niveaus binnen de basiscursussen:

  • A niveau: beginners en dansers met enkele jaren ervaring binnen jazz/ modern/hiphop. Het accent ligt hier voornamelijk op het maken van de juiste technische lijnen en verwerken van basiselementen tot een dansant geheel in combinaties.
  • B niveau: halfgevorderde dansers met een ruime basistechnische ervaring binnen jazz/modern/hiphop. De basisbeginselen zijn gekend en worden correct uitgevoerd, het tempo van de les ligt een stuk hoger dan bij een A niveau. Er wordt gewerkt naar meer inhoudelijke kwaliteit binnen de uitvoering van dansante combinaties.
  • C niveau: gevorderde dansers met een doorgedreven onderbouwde kennis en uitvoering van basistechnische elementen binnen jazz/modern/hiphop. Er wordt aan een hoog tempo les gegeven waarbij informatie snel dient worden opgenomen en waar voornamelijk diepgang binnen de dans (zowel technisch als qua beleving) centraal staat.

Overzicht cursusaanbod per leeftijd:

Geboortejaar Leeftijd Cursus Duur Enkel mogelijk in combinatie met
2019 4 jaar Credo 2de Kleuter 45 min
2018 5 jaar Credo 3de Kleuter 45 min
2017 6 jaar Credo 1A 1u
2016 7 jaar Credo 1B 1u
2015 8 jaar Credo 2A 1u
C-Aksent 1u Credo 2A
2014 9 jaar Credo 2B 1u
Hiphop Kids 1u een basiscursus
C-Aksent 1u Credo 2B
2013 10 jaar Credo 3A/B 1u15
Credo 3B/C 1u15
Hiphop Kids 1u een basiscursus
C-Aksent 1u Credo 3A/B of Credo 3B/C
2012 11 jaar Credo 3A/B 1u15
Credo 3B/C 1u15
Hiphop Kids 1u een basiscursus
Impro Training A 1u
C-Aksent 1u Credo 3A/B of Credo 3B/C
2010 – 2011 12-13 jaar Credo 4A 1u15
Credo 4B 1u15
Credo 4C 1u15
Hiphop A 1u15 een basiscursus
Hiphop B 1u15 een basiscursus
Impro Training A 1u
C-Aksent 1u Credo 4A, B of C
2009 14 jaar Credo 4A 1u15
Credo 4B 1u15
Credo 4C 1u15
Techniek B 1u15
Techniek C 1u30
Hiphop A 1u15 een basiscursus
Hiphop B 1u15 een basiscursus
Hiphop C 1u15 een basiscursus
Impro Training A 1u
Impro Training B 1u15
C-Aksent 1u Credo 4A, B of C
Ayumi 1u Credo 4C
Techniek B of C
Impro Training B
motivatiebrief
2006 – 2008 15-17 jaar Credo 5B 1u15
Credo 5C 1u30
Techniek B 1u15
Techniek C 1u30
Impro Training B 1u15
Hiphop A 1u15 een basiscursus
Hiphop B 1u15 een basiscursus
Hiphop C 1u15 een basiscursus
Ayumi 1u Credo 5C
Techniek B of C
Impro Training B
motivatiebrief
2006 of vroeger +17 jaar Credo 6A 1u15
Credo 6B 1u30
Credo 6C 1u30
Techniek C 1u30
Techniek C+ 1u30
Impro Training C 1u30
Hiphop A 1u15 een basiscursus
Hiphop B 1u15 een basiscursus
Hiphop C 1u15 een basiscursus
Imani 1u Credo 6C
Techniek C+
Impro Training C
motivatiebrief

Kleuters

Kleuters kunnen vanaf 4 jaar terecht bij Studio Credo om op een creatieve manier en al spelenderwijs dans te ontdekken.

De lessen starten met een opwarming waarbij er aandacht besteed wordt aan danstechniek, houding corrigerende en lenig makende oefeningen. Vervolgens leren de kleuters verschillende vormen van bewegen en grote contrasten maken waardoor ze natuurlijke beweging en coördinatie aan elkaar koppelen. Op speelse wijze leren ze bovendien kennis maken met ritme, klanken en melodieën die aansluiten bij hun belevingswereld.

Ook aan improvisatie, gericht op de muzikale, creatieve en expressieve vorming wordt veel belang gehecht.

Credo 1A en 1B

In de lessen van Credo 1A en 1B staat plezier voor dans en creativiteit centraal. Kinderen van 6 jaar (Credo 1A) en 7 jaar (Credo 1B) werken in de lessen aan hun algemene techniek die aan de basis ligt van alle dansvormen. Daarbij wordt er aandacht geschonken aan de houding, lenigheid en danstechniek.

Alle facetten van dans en beweging komen aan bod op een creatieve, levendige manier: speelse dansbewegingen, verkenning van ruimte, dansexpressie en improvisatie, creativiteit en eigen bewegingsmogelijkheden, muzikale ontwikkeling en het ontwikkelen van sociaal gevoel.

De kinderen leren korte bewegingsfrasen te onthouden die uiteindelijk resulteren in een danscombinatie. Deze danscombinatie wordt aangeleerd op muziek die aansluit bij de belevingswereld en de fantasie van het kind.

Credo 2-3-4

Tijdens deze lessen bereiden de jongeren (8 tot 14 jaar) zich voor op de basistechnieken van jazz dans met opklimmende moeilijkheidsgraad, verdere muzikale ontwikkeling, een aangescherpt gevoel voor ritme, lenigheid, coördinatie, conditie en spierversterkende oefeningen. Ze maken kennis met talrijke dansstijlen zoals modern, streetdance, hedendaags, Afrikaanse, musical,…

Dansexpressie en improvisatie blijven een belangrijk onderdeel binnen deze lessen.

Credo 5B en 5C

Deze cursussen bieden een dansles voor meer ervaren dansers van 15 jaar tot 17 jaar, die de basis van jazz dans al onder de knie hebben. In deze cursus ligt de nadruk meer op de inleving en beleving van de dans dan het louter imiteren van bewegingen. De kwaliteit van de bewegingen staat centraal in deze les. De danser krijgt steeds nieuwe uitdagingen waarbij hij of zij zijn of haar technisch niveau kan opkrikken en een beter inzicht kan verwerven in het totaalaanbod van bewegingen zodat iedereen op een gevorderd niveau blijft groeien.

Credo 6

Credo 6 is een lessenreeks voor volwassenen (17+) die altijd hebben willen dansen, maar waar het er nooit van gekomen is, of die vroeger gedanst hebben en draad terug willen opnemen. Zowel volwassenen met als zonder danservaring zijn welkom in deze groepen. Er wordt op een ontspannen en dansante manier aan een beter fysieke conditie gewerkt en aan het inoefenen van verschillende danscombinaties.

Credo 6A zijn lessen voor beginners die weinig of geen danservaring hebben. Er wordt in deze lessen dan ook de tijd genomen om de bewegingen aan te leren en uit te leggen.

In de lessen van Credo 6B gaan we uit van de basisvaardigheden en wordt het accent gelegd op een betere bewustwording van het lichaam in de tijd en de ruimte.

Voor gevorderde volwassenen is er Credo 6C. De dansers hebben veel danservaring en een zeer uitgebreide danstechniek die in deze lessen tot een hoger niveau worden getild. De beleving bij het uitvoeren van complexere dansbewegingen en choreografieën staat hierbij centraal.

Credo Techniek

In deze lessenreeks staan de danstechnische aspecten centraal, waaronder lenigheid, draaien en sprongen.

Credo Techniek B (vanaf 14 jaar) is open voor dansers die willen werken aan hun technische vaardigheden. Het correct uitvoeren van danstechnische bewegingen staat centraal in deze cursus.

Credo Techniek C (van 14 jaar tot 17 jaar) en Credo Techniek C+ (vanaf 17 jaar) is de techniekles voor dansers die de danstechnische vaardigheden bezitten en deze willen vervolmaken.

Improvisatie

In deze cursussen staat ‘beleving van de dans’ centraal

De impro lessen worden onderbouwd vanuit het Laban/Bartenieff Movement System. Hierbinnen staan de bewegingskwaliteiten Body/Effort/Space/Shape en hun onderlinge relatie centraal. Geleide opdrachten en oefeningen nodigen je als danser uit tot het verruimen van je lichaamsbewustzijn, bewegingsmogelijkheden, kennis en -kwaliteiten. Je wordt geprikkeld in je creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf en de ander op diverse manieren te observeren en te exploreren.  Muziek wordt binnen de cursus op verschillende manieren ingezet en we maken gebruik van diverse werkvormen (individueel, duo’s of in kleine groepen). 

De improvisatielessen worden ingedeeld volgens leeftijdsniveau: Impro Training A (11-14j), Impro Training B (+14j) en Impro Training C (+17j). In de jongste groep wordt er vanuit improvisatiemateriaal soms gewerkt naar korte ‘vastgelegde composities’, in de impro training bij de oudere leeftijdsgroepen wordt daarnaast ook meer ingezet op tools die aangewend kunnen worden in ‘instant composities’. 

Hiphop

In de les mag je je verwachten aan verschillende stijlen en stromingen binnen de hiphop zoals new style, pop & lock, wavin’, lyrical, crump, crip, old skool, … Er wordt gewerkt met een duidelijke opbouw waar een warming up, techniektraining en een choreo centraal staan.

In de cursus Hiphop kids worden de dansers voorbereid op de specifieke technieken die nodig zijn om een goede hip hop danser te worden. We leren de dansers op een speelse manier wat meer attitude in hun danspassen te steken om zo het publiek te kunnen entertainen op de shows. Veel energie, enthousiasme en fun staan centraal in deze les.

Opgelet: je kan enkel inschrijven voor een hiphop cursus in combinatie met een basiscursus.

Opleidingsgroep (8-14 jaar)

C-Aksent

In deze groep ligt het accent op het verruimen en verdiepen van een aantal technische elementen en expressievaardigheden. Deze les kent een korte warming up maar er wordt geen choreografie aangeleerd. Verplaatsingen, sprongen, verfijning van technische elementen komen aan bod alsook het werken rond diverse bewegingskwaliteiten (lichaam, kracht, tijd en ruimte), expressievaardigheden en geleide improvisatieopdrachten. Er wordt soms gewerkt naar korte compositie stukjes waarin geleerde vaardigheden en dansonderdelen geïntegreerd kunnen worden.

Deze groep biedt een extra voorbereiding mocht men willen instappen in latere opleidingsgroepen.

  • C-Aksent (8-14j) + verplichte basiscursus Credo 2, 3 of 4.

Opleidingsgroepen (+14 jaar)

Ayumi en Imani

In beide groepen staat het werken rond compositie en choreografie centraal. Het is een wisselwerking tussen wat de dansers creëren en wat de lesgever aanbiedt. Het accent ligt op materiaal die door en met de dansers wordt gemaakt en niet op materiaal die door de lesgever wordt aangeboden. Dansers worden geprikkeld en gestimuleerd om mits opdrachten eigen composities te maken (alleen, per 2, in groep). Mede door aangereikte ideeën en materiaal van de lesgever wordt er gewerkt naar een choreografisch eindproduct.

Het eindresultaat van een project kan tevens ingezet worden in het kader van voorstellingen of optredens.

Om in deze groepen te kunnen instappen dien je minstens 3 cursussen te volgen. Tevens is een motivatiebrief noodzakelijk waarom je zou willen deel uitmaken van deze groep. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich aanmelden. Integratie van aangeleerde vaardigheden uit de diverse cursussen staat centraal

  • Ayumi (+14j) : basiscursus 4C of 5C, techniekles B of C en Impro Training B.
  • Imani (+17j): basiscursus 6C, techniekles C+ en Impro Training C

Hiphop kan indien gewenst aanvullend worden gevolgd.