Wegens de huidige Corona omstandigheden zal de start van het dansjaar een beetje anders verlopen. We hebben een aantal maatregelen getroffen om de start vlot en veilig te laten verlopen. Iedereen moet verplicht inschrijven vòòr aanvang van de eerste les, ook indien je enkel een proefles wil volgen. Indien je niet ingeschreven bent, kan je niet deelnemen aan de les. Lees de volledige lijst van maatregelen hieronder nog eens na:

Maatregelen i.v.m. Covid-19

 • Om te kunnen deelnemen aan de (proef)les is een online inschrijving noodzakelijk. Deze kan je terugvinden op de website (http://www.studiocredo.be/inschrijvingen).
 • Wij vragen met aandrang om je zoon/dochter niet naar de les te brengen indien uw kind zich niet goed voelt en/of symptomen vertoont van Covid-19. Verwittig wel graag de lesgever indien uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn. 
 • Wij vragen dat er per kind maar 1 begeleider/ouder meekomt naar de danszaal. Indien uw zoon/dochter oud genoeg is, gelieve deze af te zetten op de parking en hen verder alleen naar de ingang van de zaal te laten komen. 
 • Bij het brengen of afhalen van uw kind is het dragen van een mondmasker verplicht (bij het betreden van de gebouwen). De dansers die ouder zijn dan 12 jaar, dienen ook een mondmasker te dragen bij het betreden van de gebouwen. Eenmaal binnen in de danszaal mogen zij het mondmasker afdoen. 
 • Lesgevers dienen ook niet meer met mondmasker les te geven. 
 • Er zullen desinfecterende handgels aanwezig zijn. We vragen jullie om steeds bij het binnenkomen en het  verlaten van de zaal de handen te ontsmetten met desinfecterende handgel. Er kan terug gebruik gemaakt worden van de kleedkamers.
 • We trachten zoveel als mogelijk de dansruimtes te ventileren. 

 Procedure bij ziekte (of symptomen) 

 •  Vertoont u als danser of uw kind minder dan 3 dagen voor de les symptomen van het coronavirus? Dan verzoeken wij u en/of uw zoon/dochter niet aan de lessen te laten deelnemen.
 • Wie behoort tot een risicogroep neemt enkel deel aan de lessen na goedkeuring van de huisarts.
 • Kinderen die tijdens de les ziek worden, dienen onmiddellijk ter plaatse te worden opgehaald (ongeacht het om COVID-19 symptomen gaat of niet). De zieke deelnemer wordt in afwachting naar een afzonderlijke ruimte gebracht. Het is aangeraden om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan en Studio Credo op de hoogte te houden. Enkel na drie dagen ziektevrij te zijn of met een positief advies van een arts (met attest) kan de danser terug naar de lessen komen.
 • Voor wie een besmet persoon binnen de eigen thuisbubbel heeft (ouder, broer, zus…) is testing en quarantaine afhankelijk van uw beschermingsgraad. Gelieve hiervoor uw huisarts te contacteren en je te informeren vooraleer je terug deelneemt aan de lessen.
 • Gelieve Studio Credo te contacteren indien je als danser of je kind in de twee dagen na het volgen van een les positief test op COVID-19. Zo kunnen wij het nodige ondernemen om de andere deelnemers van de les te informeren. 

We begrijpen dat deze regels van iedereen een inspanning vragen. We hopen op ieders begrip om op deze manier de lessen zo veilig mogelijk te doen verlopen. 

Indien er aanpassingen zijn van de maatregelen voor COVID-19 door de overheid en deze invloed hebben op onze lessen, brengen we jullie per mail zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien omwille van overmacht de lessen niet fysiek kunnen plaatsvinden zullen deze online verder gezet worden.