Wegens de huidige Corona omstandigheden zal de start van het dansjaar een beetje anders verlopen. We hebben een aantal maatregelen getroffen om de start vlot en veilig te laten verlopen. Iedereen moet verplicht inschrijven vòòr aanvang van de eerste les, ook indien je enkel een proefles wil volgen. Indien je niet ingeschreven bent, kan je niet deelnemen aan de les. Lees de volledige lijst van maatregelen hieronder nog eens na:

  • Om te kunnen deelnemen aan de (proef)les is een online inschrijving noodzakelijk. Deze kan je terugvinden op de website (http://www.studiocredo.be/inschrijvingen).
  • Wij vragen met aandrang om je zoon/dochter niet naar de les te brengen indien uw kind zich niet goed voelt en/of symptomen vertoont van covid-19. 
  • Om de veiligheid en gezondheid van ons allen te garanderen, vragen wij u om niet mee naar binnen te komen, maar u zoon of dochter telkens aan de ingang af te zetten. Er kan per kind maar 1 begeleider meekomen tot aan de ingang. Indien uw zoon/dochter oud genoeg is, gelieve deze af te zetten op de parking en hen verder alleen naar de ingang van de zaal te laten komen. De deelnemers wachten buiten aan de ingang van het gebouw tot de lesgever het teken geeft dat de dansers het gebouw mogen betreden.
  • Bij het brengen of afhalen van uw kind is het dragen van een mondmasker verplicht. De dansers die ouder zijn dan 12 jaar, dienen ook een mondmasker te dragen bij het betreden van het domein Ter Groene Poorte. Eenmaal binnen in de zaal mogen zij het mondmasker afdoen.
  • We voorzien een aparte in- en uitgang indien de accommodatie dit toelaat. Gelieve bij het afhalen buiten het gebouw te blijven en de afstand van 1,5 meter met andere ouders/dansers te bewaren. 
  • Bij het betreden van de lesruimte zal van alle dansers (ouder dan 12 jaar) de temperatuur worden opgemeten. Indien er een verhoogde temperatuur wordt opgemeten, zal de toegang tot de les geweigerd worden.  
  • Er zullen desinfecterende handgels aanwezig zijn bij de in en uitgangen van de zalen, we vragen jullie om steeds bij het binnenkomen en het  verlaten van de zaal de handen te ontsmetten met desinfecterende handgel. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. We vragen met aandrang om voor, tijdens en na de dansles voldoende afstand te bewaren.
  • Om hygiënische redenen vragen wij ook bij het toiletbezoek de wc-bril naar beneden te laten vooraleer u het toilet doorspoelt en zeker de handen te wassen.
  • Tijdig brengen en  ophalen van uw kind is cruciaal om onze lessen veilig te laten verlopen.

Procedure bij ziekte (of symptomen) 

Vertoont u als danser of uw kind minder dan 5 dagen voor de les symptomen van het coronavirus?  Dan verzoeken wij u en/of uw zoon/dochter niet aan de lessen te laten deelnemen. Wie behoort tot een risicogroep neemt enkel deel aan het lessen na goedkeuring van de huisarts. 

Kinderen die tijdens de les ziek worden, dienen onmiddellijk ter plaatse te worden opgehaald (ongeacht het om COVID-19 symptomen gaat of niet). De zieke deelnemer wordt in afwachting naar een afzonderlijke ruimte gebracht en zal daar de temperatuur worden opgemeten. Het is aangeraden om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan en Studio Credo op de hoogte te houden (vermoeden COVID-19 of niet, al dan niet testen, …). Enkel na drie dagen ziektevrij te zijn of met een positief advies van een arts (met attest) kan de danser terug naar de lessen komen. 

Wanneer een danser positief test op COVID-19, dan mag deze danser niet langer de lessen fysiek volgen zolang er besmettingsgevaar is (raadpleeg uw huisarts)

Indien we geen fysieke lessen meer mogen geven (Beslissing Nationale Veiligheidsraad of Sportdienst) zullen we overschakelen op de uren van de lessen naar online lessen via Zoom. 

Wie een besmet persoon binnen de eigen thuisbubbel heeft (ouder, broer, zus…), moet getest worden en moet de termijn voor thuis isolatie respecteren vanaf het laatste contact met de patiënt. 

 Gelieve Studio Credo te contacteren indien je als danser of je kind in de twee dagen na het volgen van een les positief test op COVID-19. Zo kunnen wij het nodige ondernemen om de andere deelnemers van de les te informeren. 

 We begrijpen dat deze regels van iedereen een inspanning vragen. We hopen op ieders begrip om op deze manier de lessen zo veilig mogelijk te doen verlopen.