Cursussen en prijzen

Wat bieden wij aan?

Studio Credo biedt een multidisciplinaire en gevarieerde dansopleiding aan, gebaseerd op basistechnieken uit jazzdans. Deze opleiding staat open voor enthousiaste dansers vanaf 4 jaar. Leerlingen die reeds de basistechnieken onder de knie hebben, komen in aanmerking voor de selectiegroepen (na overleg met de lesgevers).

De lessen lopen van september tot juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De duur van de lessen is afhankelijk van de groep (zie lesrooster). De cursussen die op een weekdag vallen bestaan uit 30 lessen, die cursussen op zaterdag uit 25 lessen.

Basiscursussen

Onze cursussen worden opgesplitst volgens leeftijdsgroepen, gebasseerd op de geboortedatum (kalenderleeftijd):

Leeftijd Groep Geboortejaar Prijs
4 jaar Credo 2de kleuter 2014 €115
5 jaar Credo 3de kleuter 2013 €115
6 jaar Credo 1A 2012 €150
7 jaar Credo 1B 2011 €150
8 jaar Credo 2A 2010 €150
9 jaar Credo 2B vrij 2009 €180
9 jaar Credo 2B za 2009 €150
10 – 12 jaar Credo 3A beginners 2006 – 2008 €225
10 – 12 jaar Credo 3B semi-gevorderden 2006- 2008 €225
10 – 12 jaar Credo 3C gevorderden 2006- 2008 €225
+12 jaar Credo 4A beginners ≤ 2006 €225
+12 jaar Credo 4B semi-gevorderden ≤ 2006 €225
+12 jaar Credo 4C gevorderden ≤ 2006 €225
+15 jaar Credo 5A beginners ≤ 2003 €225
+15 jaar Credo 5B semi-gevorderden ≤ 2003 €225
+15 jaar Credo 5C gevorderden ≤ 2003 €225
volwassenen Credo 6A beginners ≤ 2000 €225
volwassenen Credo 6B semi-gevorderden ≤ 2000 €270
volwassenen Credo 6C do gevorderden ≤ 2000 €270
volwassenen Credo 6C za gevorderden ≤ 2000 €225

Extra Cursussen

Naast de basislessen waarbij we uitgaan van de basistechnieken van jazz dans, biedt Studio Credo nog een aantal extra lessen aan. Jongeren en volwassenen kunnen deze volgen om zich te verdiepen in de verschillende facetten of stijlen van dans. Improvisatie en techniek zijn voor iedereen toegankelijk. De cursus hiphop is enkel te volgen in combinatie met één basiscursus.

Leeftijd Groep Geboortejaar Prijs
8 – 9 jaar Techniek Kids 2009 – 2010 €190
10 – 14 jaar Techniek Jongeren A (A niveau) 2004 – 2008 €190
10 – 14 jaar Techniek Jongeren B (B/C niveau) 2004 – 2008 €190
+ 14 jaar Techniek B (semi gevorderden) ≤ 2004 €270
+ 14 jaar Techniek C (gevorderden) ≤ 2004 €270
10 – 12 jaar Bewegingsexpressie 2006 – 2008 €150
+12 jaar Impro Jongeren (A/B niveau) ≤ 2006 €190
+15 jaar Impro Explore (B/C niveau) ≤ 2003 €190
+15 jaar Impro Composition (B/C niveau) ≤ 2003 €270
+12 jaar Hiphop A/B (beginners) ≤ 2006 €225
+12 jaar Hiphop B/C (semi-gevorderden) ≤ 2006 €225

Hoe word ik lid?

Door je in te schrijven voor minstens één cursus. Door het betalen van het verschuldigde bedrag wordt het lidmaatschap effectief. In het cursusgeld is de verzekering inbegrepen (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). Ieder lid is verzekerd vanaf de tweede les, indien Studio Credo het cursus- en lidgeld heeft ontvangen. Door je in te schrijven, verklaar je akkoord te zijn met het reglement.

Bij inschrijving voor meerdere cursussen geven wij gezinskorting, deze korting wordt steeds berekend voor het totaal aantal cursussen van alle leden binnen het gezin

 • indien u 2 cursussen kiest 5%
 • indien u 3 cursussen kiest 10%
 • indien u 4 of meer cursussen kiest 15%

Deze korting geldt niet voor de selectiegroepen.

Betaling dient te gebeuren uiterlijk vóór de aanvang van de tweede les. Betaling kan enkel via een overschrijving op rekening nr. IBAN BE27 7512 0260 7273 (BIC AXABBE22) met vermelding “naam danser en cursus”.

Niveaugroepen

Vanaf de leeftijd van 8 jaar worden de dansers door de docenten ingedeeld in niveaugroepen op basis van opgedane kennis, motivatie en vorderingen. Deze aanbeveling is bindend. Dit wil zeggen dat er niemand wordt toegelaten tot een cursus met een hoger niveau dan het aanbevolen niveau. De dansers kunnen bij de docenten uitleg bekomen over de evaluatiecriteria die voor elk niveau gehanteerd worden. Het is een weloverwogen beslissing van de verschillende gediplomeerde docenten die gebaseerd is op het individueel groeiproces van de danser.

Onze basiscursussen zijn ingedeeld in verschillende groepen. Dit volgens leeftijd en niveau om de kwaliteit binnen de lessen te garanderen en iedereen te laten groeien volgens zijn tempo en mogelijkheden. Kinderen uit het basisonderwijs t.e.m. 9 jaar worden ingedeeld volgens leeftijd (cursussen kleuters t.e.m. Credo 2B). Hier wordt geen onderscheid gemaakt in niveaus. Vanaf de leeftijd van 10 jaar (Credo 3 tem Credo 6) worden de basiscursussen ingedeeld volgens leeftijd én niveau. De indeling in niveaus wordt ook geëvalueerd per dansstijl. Zo kan eenzelfde danser bijvoorbeeld niveau C hebben binnen jazz en niveau A binnen hiphop. Indien er bij aanvang van het nieuwe seizoen gemerkt wordt door de betrokken docent dat er een aanpassing dient te gebeuren, zal de danser tijdens de eerste lessen alsnog verwezen worden naar de juiste niveaugroep. Indien je graag verder danst met vriendinnen dan kan dit door samen eventueel te kiezen voor een lager niveau indien er uiteraard plaats is en de lessen hierdoor niet verstoord worden doordat één van beide niet genoeg wordt uitgedaagd in de les en daardoor de anderen stoort. Ook nieuwe leden of oud-leden die opnieuw wensen in te schrijven worden tijdens de eerste lessen gescreend op hun vaardigheden en naar de juiste groep doorverwezen.

Wij hanteren volgende richtlijnen aan niveaus binnen de basiscursussen:

 • A niveau: beginners en dansers met enkele jaren ervaring binnen jazz/ modern/hiphop. Het accent ligt hier voornamelijk op het maken van de juiste technische lijnen en verwerken van basiselementen tot een dansant geheel in combinaties.
 • B niveau: halfgevorderde dansers met een ruime basistechnische ervaring binnen jazz/modern/hiphop. De basisbeginselen zijn gekend en worden correct uitgevoerd, het tempo van de les ligt een stuk hoger dan bij een A niveau. Er wordt gewerkt naar meer inhoudelijke kwaliteit binnen de uitvoering van dansante combinaties.
 • C niveau: gevorderde dansers met een doorgedreven onderbouwde kennis en uitvoering van basistechnische elementen binnen jazz/modern/hiphop. Er wordt aan een hoog tempo les gegeven waarbij informatie snel dient worden opgenomen en waar voornamelijk diepgang binnen de dans (zowel technisch als qua beleving) centraal staat.

Kleuters

Kleuters kunnen vanaf 4 jaar terecht bij Studio Credo om op een creatieve manier en al spelenderwijs dans te ontdekken.

De lessen starten met een opwarming waarbij er aandacht besteed wordt aan danstechniek, houding corrigerende en lenig makende oefeningen. Vervolgens leren de kleuters verschillende vormen van bewegen en grote contrasten maken waardoor ze natuurlijke beweging en coördinatie aan elkaar koppelen. Op speelse wijze leren ze bovendien kennis maken met ritme, klanken en melodieën die aansluiten bij hun belevingswereld.

Ook aan improvisatie, gericht op de muzikale, creatieve en expressieve vorming wordt veel belang gehecht.

Credo 1A en 1B

In de lessen van Credo 1A en 1B staat plezier voor dans en creativiteit centraal. Kinderen van 6 (Credo 1A) en 7 (Credo 1B) werken in de lessen aan hun algemene techniek die aan de basis ligt van alle dansvormen. Daarbij wordt er aandacht geschonken aan de houding, lenigheid en danstechniek.

Alle facetten van dans en beweging komen aan bod op een creatieve, levendige manier: speelse dansbewegingen, verkenning van ruimte, dansexpressie en improvisatie, creativiteit en eigen bewegingsmogelijkheden, muzikale ontwikkeling en het ontwikkelen van sociaal gevoel.

De kinderen leren korte bewegingsfrasen te onthouden die uiteindelijk resulteren in een danscombinatie. Deze danscombinatie wordt aangeleerd op muziek die aansluit bij de belevingswereld en de fantasie van het kind.

Credo 2-3-4

Tijdens deze lessen bereiden de jongeren zich voor op de basistechnieken van jazz dans met opklimmende moeilijkheidsgraad, verdere muzikale ontwikkeling, een aangescherpt gevoel voor ritme, lenigheid, coördinatie, conditie en spierversterkende oefeningen. Ze maken kennis met talrijke dansstijlen zoals modern, streetdance, hedendaags, Afrikaanse, musical,…

Dansexpressie en improvisatie blijven een belangrijk onderdeel binnen deze lessen.

Credo 5A, 5B en 5C

Deze cursussen bieden een dansles voor meer ervaren dansers vanaf 15 jaar, die de basis van jazz dans al onder de knie hebben. In deze cursus ligt de nadruk meer op de inleving en beleving van de dans dan het louter imiteren van bewegingen. De kwaliteit van de bewegingen staat centraal in deze les. De danser krijgt steeds nieuwe uitdagingen waarbij hij of zij zijn of haar technisch niveau kan opkrikken en een beter inzicht kan verwerven in het totaalaanbod van bewegingen zodat iedereen op een gevorderd niveau blijft groeien.

Credo 6A, 6B en 6C

Credo 6 is een lessenreeks voor volwassenen (18+) die altijd hebben willen dansen, maar waar het er nooit van gekomen is, of die vroeger gedanst hebben en draad terug willen opnemen. Zowel volwassenen met als zonder danservaring zijn welkom in deze groepen, waar er op een ontspannen en dansante manier aan de fysiek wordt gewerkt en danscombinaties worden ingeoefend. Het dansplezier en sociaal gebeuren staan centraal in deze lessen.

Credo 6A zijn lessen voor beginners die weinig of geen danservaring hebben. Er wordt in deze lessen dan ook de tijd genomen om de bewegingen aan te leren en uit te leggen.

In de lessen van Credo 6B gaan we uit van de basisvaardigheden en wordt het accent gelegd naar een betere bewustwording van het lichaam in de tijd en de ruimte.

Voor gevorderde volwassenen is er Credo 6C. De dansers hebben reeds een ruime danservaring en een zeer uitgebreide danstechniek die in deze lessen tot een hoger niveau worden getild. De beleving en plezier van het dansen staan daarbij centraal.

Credo Techniek, Techniek Kids & Techniek Jongeren

In deze lessenreeks staan de danstechnische aspecten en expressieve vorming centraal.

Credo techniek B (vanaf 14 jaar) en techniek jongeren B (10-14 jaar) is open voor dansers met tenminste 2 jaar danservaring en een minimum aan danstechnische vaardigheden.

Voor de les Credo techniek jongeren A (10-14 jaar) zijn er geen technische vaardigheden vereist.

Improvisatie en expressie

In deze cursussen staat ‘beleving van de dans’ centraal.

De cursus bewegingsexpressie is gericht op jongeren van 10-12 jaar.  Aan de hand van bewegingsopdrachten verruimen de jongeren hun lichaamsbewustzijn en bewegingsmogelijkheden, wordt hun creativiteit geprikkeld en emoties/gevoelens geëxploreerd. Via geleide opdrachtjes worden ook korte compositiestukjes gemaakt.

De improvisatielessen worden ingedeeld in een jongeren groep (+12j ) en in een Explore en Composition groep (+15j, B/C niveau). De impro lessen worden onderbouwd van vanuit het Laban/Bartenieff Movement System. Geleide opdrachten en oefeningen nodigen je uit tot het verruimen van je bewegingsmogelijkheden, kennis en -kwaliteiten. Je wordt geprikkeld in je creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf op een andere manier te observeren en te exploreren.  Muziek wordt binnen de cursus op verschillende manieren ingezet en we maken gebruik van diverse werkvormen (individueel, duo’s of in kleine groepen). 

In de Compositieles worden improvisaties verder uitgewerkt om te komen tot korte choreografische gehelen. Er wordt van de dansers verwacht dat ze elkaar hierin ook gaan coachen om elkaar zo naar een hoger niveau te tillen en te komen tot meer diepgang in zelfgemaakt bewegingsmateriaal. In de tweede helft van het jaar wordt gewerkt naar een product voor de slotshow en ligt de focus voornamelijk op creëren, bewerken en verfijnen van bewegingsmateriaal. 

In de Explore-les gaan we vanuit improvisatie en geleide opdrachten net de verdieping in binnen onszelf. Er wordt tijd genomen om vanuit het Laban/Bartenieff Movement System de materie helemaal aan den lijve te ervaren, te onderzoeken, ‘uit te puren’, zodat je als danser/beweger veel meer inzicht en kennis krijgt over jezelf alsook meer tools en keuzes hebt en ontdekt om op bepaalde manieren te dansen/bewegen en zelf in het leven te staan. Er komen exploraties aan bod met jezelf maar ook met de ander en in groep. We werken niet naar een choreografisch geheel toe, de improvisaties/exploraties blijven uniek en geborgen binnen het moment. 

Hiphop

In de les mag je je verwachten aan verschillende stijlen en stromingen binnen de hiphop zoals new style, pop & lock, wavin’, lyrical, crump, crip, old skool, … Er wordt gewerkt met een duidelijke opbouw waar een warming up, techniektraining en een choreo centraal staan.

Selectie en Credo Team

Gemotiveerde dansers die de basistechnieken onder de knie hebben, kunnen door de lesgevers uitgenodigd worden voor de selectiegroepen (Selectie 1, Selectie 2 of Credo Team). In deze lessen gaan de dansers een stapje verder in hun dansbeleving, -techniek, en -ervaring.

Met het Credo Team geeft Studio Credo dansers de kans choreografieën aan te leren in het kader van optredens en te trainen op semi-professioneel niveau, onder professionele begeleiding. De lessen gaan door op realiseerbare uren, perfect combineerbaar met een hogere studie. Het team verzorgt regelmatig optredens tijdens feesten en evenementen, waarbij uiteenlopende dansstijlen aan bod komen. Tijdens deze lessen ligt de nadruk op techniek, lenigheid en uitstraling, en wordt er voortdurend gewerkt aan de uitbreiding van het repertoire.

De selectielessen worden enkel in pakketvorm aangeboden. Concreet betekent dit dat je voor de pakketprijs een aantal jaarcursussen verplicht dient te volgen en een aantal optioneel (doch sterk aangeraden)

Groep Leeftijd Geboortejaar
Selectie 1 11 – 14 jaar, op uitnodiging 2003 – 2006
Selectie 2 + 14 jaar, op uitnodiging ≤ 2003
Credo Team + 16 jaar, op uitnodiging ≤ 2001

Pakket Selectie 1

 • Selectieles
 • Credo 3C of Credo 4C, afhankelijk van de leeftijd (verplicht)
 • Impro Jongeren of Techniek Jongeren A of B (verplicht)
 • Hiphop A of B (optioneel, vanaf 12 jaar)

Pakket Selectie 2

 • Selectieles
 • Credo 4C of Credo 5C (verplicht)
 • Techniek B of Techniek C (verplicht)
 • Impro Explore of Impro Composition (optioneel)
 • Hiphop B of C (optioneel)